TYPY VYZAŘOVACÍCH CHARAKTERISTIK SVÍTIDEL SITECO

TYPY VYZAŘOVACÍCH CHARAKTERISTIK SVÍTIDEL SITECO

  • 14.02.2021

Siteco GmbH, je jednou z nejvýznamnějších firem vyrábějící svítidla pro veřejné komunikace, sportoviště, průmyslové areály a ostatní venkovní prostory.

V oblasti veřejného osvětlení nabízí řešení pro všechny situace vyskytující se na veřejném prostranství.

Podle světelného výkonu jsou nabízena svítidla ve velikostech MICRO, MINI, MIDI, MAXI.

 

Podle požadavku na směr vyzařování světla ze svítidla jsou na výběr optiky s křivkami svítivosti, vhodnými pro široké komunikace, úzké komunikace, křižovatky, „kruhové objezdy“, cyklostezky, přechody pro chodce, náměstí a pěší zóny.

Správně zvolenou kombinací velikosti svítidla a vhodné křivky svítivosti je možné postihnout všechny běžně vyskytující se dopravní situace.

Nejběžněji používané jsou tyto křivky: ST1.2a, ST0.5a, ST0.8a, P1.0a., PC-R (pravá), PC-L (levá), PL1.2s. - VIZ OBRÁZKY

Další nabízené, avšak méně používané křivky svítivosti jsou ST1.0a, ST1.3a, ST1.5a, ST0.5ST0.5, ST1.2P1.0, ST1.2c.

 

Vhodnou volbou křivky svítivosti lze efektivně využít světlo dopadající na osvětlovanou plochu a současně minimalizovat rušivé světlo (světlo dopadající mimo osvětlovanou plochu).

Pozn.: rušivé světlo je často nesprávně označováno jako světelné znečištění, světelný smog apod.

Vzhledem ke zmíněným možnostem je třeba správné osvětlení venkovních prostorů volit s ohledem na všechny souvislosti a návrh doložit erudovaným světelně technickým výpočtem v souladu s normami, další legislativou, požadavky správců a provozovatelů a samozřejmě také s přiměřenou dávkou rozumu.