O Actispro Light

Awesome Image

Jsme ryze českou společností, zabývající se osvětlováním venkovních a vnitřních prostorů. Máme více než patnáctileté zkušenosti s návrhy osvětlovacích soustav v oblasti veřejné, průmyslové, dopravní i soukromé sféry. Nabízíme komplexní služby zahrnující posouzení stávajícího stavu, návrh vhodných řešení pro efektivní osvětlení daného prostoru, dodání zboží a jeho instalaci.

Awesome Image

Naší snahou je individuální a profesionální přístup k požadavkům našich zákazníků. Součástí naší práce jsou zejména světelně-technické studie a posudky, návrhy osvětlovacích soustav, generely pro veřejného osvětlení, příprava podkladů pro dotační programy a výběrová řízení, měření osvětlení venkovních a vnitřních prostorů.

Awesome Image

Naše řešení jsou energeticky úsporná a zároveň zohledňují kvalitu osvětlení. Úspora elektrické energie je samozřejmě pro investory a provozovatele důležitá. Neméně důležité je také to, jak se v osvětleném prostoru cítí přítomní lidé, kteří zde pracují či odpočívají. Námi navržené osvětlení splňuje platné normy a současně reflektuje požadavky zákazníků. Uvědomujeme si, že svítidlo je pouze jedním z prostředků, jak kvalitního výsledku dosáhnout.

PROČ ZVOLIT ACTISPRO LIGHT

Odbornost

Jsme profesionály v oboru s mnohaletými zkušenostmi, o které se rádi podělíme.

Morální kodex

Jednáme v zájmu našich klientů, aby jim naše práce přinášela co nejvyšší užitek a míru spokojenosti.

Zodpovědnost

Věříme v dobře odvedenou práci a jsme si vědomi, že její výsledek je naší vizitkou.

Pojištění

Jsme pojištěni na případnou škodu způsobenou naší činností.

Institut pro rozvoj měst a obcí, z.s.

Jsme členy Institutu pro rozvoj měst a obcí, který si klade za úkol pomáhat městům a obcím v jejich rozvoji. Sdružuje významné společnosti a odborníky zabývající se touto problematikou.

Česká společnost pro osvětlování, z.s.

Jsme členy České společnosti pro osvětlování, která si klade za cíl naplňování společného zájmu, kterým je světlo, vidění a osvětlování z hlediska vědeckého, technického, hospodářského a uměleckého. Sdružuje světelné techniky, projektanty a významné odborníky působící v oboru.

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Města obce

Města a obce

Správci osvětlení

Správci veřejného osvětlení

Majitelé a provozovatelé průmyslových areálů

Majitelé a provozovatelé průmyslových areálů

České Dráhy

Organizace a společnosti působící na českých železnicích

Dodavatelé staveb

Dodavatelé a subdodavatelé staveb

Elektroinstalační firmy

Elektroinstalační firmy

Jsme profesionálové v oboru osvětlení s dlouholetými zkušenostmi.