• 176_1-8.jpg
  • 177_2-5.jpg
  • 178_3-8.jpg
  • 179_5-1.jpg
  • 180_4-4.jpg

Teplice - Masarykova třída 

 

Měření přechodu pro chodce v Teplicích - Masarykova třída. 

Přechod by měl být umístěn pouze na bezpečném místě, zaručující rozhled chodcům i řidičům. 

Zákon 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích definuje přechod pro chodce jako místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou.