• 423_riegrova.jpg

Děčín - ulice Riegrova 

 

Měření vertikální osvětlenosti přechodu pro chodce původního stavu.

Posouzení osvětlení přechodu a rušivého světla do okolí.

Návrh nápravních opatření a měření vertikální osvětlenosti přechodu pro chodce nového stavu.

Kontrola v souladu s požadavky norem, správce veřejného osvětlení, projednání s obyvateli dané oblasti.