• 460_img-7745-1.JPG
  • 461_img-7747-1.JPG
  • 462_img-7758-1.JPG
  • 464_sl11-micro.jpg
  • 465_sl11-mini.jpg
  • 466_sl20-midi.jpg

Železniční stanice Malonice 

 

Návrh osvětlení a světelná studie prostoru nádraží.

 

Svítidla použitá v realizaci:

Siteco SL11 micro - osvětlení přístupové cesty k nástupišti

Siteco SL11 mini - osvětlení nástupiště pro cestující 
 
Siteco SL20 midi -  osvětlení kolejišť a výhybek ze stožáru výšky 12 metrů