• 560_hostivice-mapa.jpg
  • 561_hostivice-generel.jpg

Vyhotovení generelu VO v souladu s požadavky ČSN EN 13201-1. Určení tříd osvětlení motorizovaným i pěším (cyklo) komunikacím podle dopravního zatížení, geometrie úseku, typu využítí plochy, apod.

Poskytnutí čtenářských, tiskových nebo editovacích práv do aplikace.