• 564_pelhrimov-mapa.jpg
  • 565_pelhrimov-generel.jpg

Vyhotovení generelu VO v souladu s požadavky ČSN EN 13201-1. Určení tříd osvětlení motorizovaným i pěším (cyklo) komunikacím podle dopravního zatížení, geometrie úseku, typu využítí plochy, apod.

Poskytnutí čtenářských, tiskových nebo editovacích práv do aplikace.