• 117_plzen-1.jpg
  • 118_plzen-2.jpg

Generel VO Plzeň

 

Vyhotovení generelu VO v souladu s požadavky ČSN EN 13201-1. Určení tříd osvětlení motorizovaným i pěším (cyklo) komunikacím podle dopravního zatížení, geometrie úseku, typu využítí plochy, apod.

Poskytnutí čtenářských, tiskových nebo editovacích práv do aplikace.