Návrh osvětlovacích soustav

Návrh osvětlovacích soustav

Připravíme návrh, jak daný prostor osvětlit efektivně, úsporně a v souladu s platnými normami.

Analýza stavu

Analýza současného stavu

Provedeme světelně energetickou analýzu stávajícího osvětlení a doporučíme soubor opatření vedoucí k jeho zlepšení.

Návrh centrálních nouzových systémů

Návrh centrálních nouzových systémů

Vyhotovíme návrh nouzového osvětlení, které zajistí podmínky pro dokončení nezbytných prací a bezpečné opuštění prostoru v případě nouze.

Světelně technické studie a posudky

Světelně technické studie a posudky

Vypracujeme výpočty osvětlení v souladu s platnými normami a posudky existujících návrhů osvětlení, včetně znaleckých posudků.

Ekonomické a energetické posouzení výhodnosti řešení

Ekonomické a energetické posouzení výhodnosti řešení

Zajistíme světelně energetické zhodnocení návrhu, energetický posudek nebo audit, ekonomickou výhodnost a návratnost investice.

Generely pro veřejné osvětlení

Generely pro veřejné osvětlení

Provedeme zatřídění komunikací v souladu s platnými normami a vyhotovíme generel včetně mapových náhledů.

Příprava podkladů pro dotační programy a výběrová řízení

Příprava podkladů pro dotační programy a výběrová řízení

Pomůžeme s přípravou podkladů pro účely žádosti o dotace, se stanovením kritérií pro výběr dodavatele veřejného osvětlení včetně zajištění právní pomoci.

Měření osvětlení venkovních a vnitřních prostorů

Měření osvětlení venkovních a vnitřních prostorů

Provedeme měření osvětlení komunikací, venkovních i vnitřních pracovních prostorů, průmyslových areálů a nouzového osvětlení.

Podpora projektantům a spolupráce s architekty

Podpora projektantům a spolupráce s architekty

Poskytneme technickou pomoc projektantům a architektům při návrhu osvětlení, konzultujeme dopady požadavků technických norem na osvětlovací soustavy.

Konzultační a dozorová činnost při realizaci

Konzultační a dozorová činnost při realizaci

Nabízíme konzultace a dozor při realizaci osvětlení, lze tak předcházet komplikacím a nedostatkům při předání díla.

Kontrola stavu po instalaci nové osvětlovací soustavy

Kontrola stavu po instalaci nové osvětlovací soustavy

Pomůžeme s hodnocením kvality nové osvětlovací soustavy a posouzením, zda odpovídá požadavkům projektu a platných technických norem.

Jsme profesionálové v oboru osvětlení s dlouholetými zkušenostmi.